ВАЖНЫЕ ДАТЫ


Начало онлайн регистрации: 01.01.2017

Начало подачи тезисов: 01.03.2017

Окончание приема тезисов: 15.10.2017

Экспертиза тезисов:01.12.2017

Окончание приема статей: 01.03.2018

Экспертиза статей: 01.05.2018


THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY (SAIMM)

Chamber Of Mines Building
5 Hollard Street
Cnr Sauer & Marshall Street
Johannesburg, ZA
+27 (011) 834-1273/7
www.saimm.co.za