ВАЖНЫЕ ДАТЫ


Начало онлайн регистрации: 01.01.2017

Начало подачи тезисов: 01.03.2017

Окончание приема тезисов: 15.10.2017

Экспертиза тезисов:01.12.2017

Окончание приема статей: 01.03.2018

Экспертиза статей: 01.05.2018


CENTRE FOR MINERALS RESEARCH

University of Cape Town
Dept of Chemical Engineering
Private Bag
Rondebosch 7701, ZA
cmr@uct.ac.za
www.cmr.uct.ac.za